Σκυμμένος πάνω από την ηλεκτρική κιθάρα του σφυρίζει το σκοπό. Μερικές φορές τον ακούμε να το τραγουδάει, μα όταν του ζητήσουμε να το πει δυνατότερα μας λέει ότι ντρέπεται και χαμηλώνει το κεφάλι.
Τούτες τις μέρες, που μοιάζουν με επικίνδυνο ακροβατικό πάνω στο τεντωμένο σκοινί της αδιαλλαξίας, οι στίχοι που ακολουθούν είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικοί από οποιαδήποτε άλλη δήλωση!
………
The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future’s in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
……….

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
in the wind of change

Advertisements