26 χρόνια – 2 μήνες – 4 ημέρες
Αιτία εξόδου από την Υπηρεσία: παραίτηση.

Κάνουν μεγάλο λάθος! Όχι ως προς την προϋπηρεσία, αλλά ως προς την αιτία εξόδου. Η πραγματική αιτία εξόδου είναι η “υποχρεωτική παραίτηση”! Ποτέ δεν θα άφηνε στη μέση κάτι που τόσο πολύ αγάπησε, αν δεν ήταν “ανωτέρα βία”. Όταν το σώμα, με διαλυμένη ομοιόσταση, άρχισε να αδυνατεί να ακολουθήσει την επιθυμία του μυαλού για εργασία τότε η “παραίτηση” αποδείχτηκε μονόδρομος!

Υποχρεωτική παραίτηση, λοιπόν, από την “υπηρεσία” και δύο χρόνια αργότερα υποχρεωτική παραίτηση και από τη ζωή!

Advertisements